Collectie Gelderland

Muurschildering in de Sint Maartenskerk.

Dict des trois vifs et des trois morts, De legende der drie levenden en der drie dooden. In het westelijke gedeelte van de kerk.