Collectie Gelderland

Centsprent met vijftien aparte prentjes met voorstellingen van vogels, vissen, planten, beesten, bomen. Opschriften. Houtsnede, J. Noman, periode 1800-1850.

Het blad is in 15 aparte afbeeldingen verdeeld, verbeeldende vogels, beesten, vissen, planten, bomen. Met verklarende teksten. Opschriften: aangevende wat is afgebeeld, genummerd 1-15.