Collectie Gelderland

Waterstaatskaart Bommelerwaard met polders, dijken, wegen, dijkbreuken en weteringen. Litho, J.v.d. Toorn.

Kaart van de Bommelerwaard, waarop aangegeven de polders, poldergrens, dijkbreuken, weteringen, grindwegen, straatwegen. In blauw, geel, rood. Schaal 1: 50.000. Opschriften: l.o. Waterstaats-kaart van den Bommelerwaard.