Collectie Gelderland

Geschiedkundig verslag van de meestbekende, buitengewoon hooge watervloeden, doorbraken en overstroomingen welke Noord- en Zuid-Nederland van de vroegste tijden tot heden hebben geteisterd.

Geschiedkundig verslag van de meestbekende, buitengewoon hooge watervloeden, doorbraken en overstroomingen welke Noord- en Zuid-Nederland van de vroegste tijden tot heden hebben geteisterd. Door D.J. Glimmerveen, Landmeter van het Kadaster te Gorinchem. 'Neen! als de najaarstormen loeijen, En de oceaan houdt hoog gerigt, Zijn steile golven strandwaarts vloeijen, Uw wal voor zijne woede zwicht; Als hij den grond keert in moerassen, Uwe akkers dekt met wijde plassen, En drenkelingen spoelt aan 't strand! Dan zal de zeeman op die baren, Door uw gezonken steden varen, En vragen: waar lag Nederland?' Simons. Amsterdam, Weytingh & Van der Haart. 1856.