Collectie Gelderland

Gezicht op Huis Loevestein met gracht, brug en bijgebouwen. Opgedragen aan koning Willem I. Gravure, gekleurd, A. Rademaker. 1815-1880.

Gezicht op het huis te Loevestein met z'n gracht, brug en alle bijgebouwen. Op de voorgrond twee bomen. Onder de rechter boom: een zittende man, een dito vrouw, een staande man met zak aan stok, een kind. Aan de gracht zit een man te vissen. In diverse kleuren opgewerkt. ( de andere prent is niet gekleurd) Opschriften: onder: Het Huis te Loevestein by Gorinchem. Opgedragen aan Z.K.H. Willem den Eersten Koning der Nederlanden, Prins van Orange-Nassau, Groot Hertog van Luxemburg enz. enz. enz.