Collectie Gelderland

Notificatie, betreffende verponding t.b.v. vroedvrouw door Kwartier van Nijmegen. Boekdruk: A. van Goor & Zn. 1803.

Publicatie gedaan door het Collegie van Financien van het Kwartier van Nijmegen, betreffende verponding van een stuiver per gulden en nog een oortje op iedere gulden verponding om daaruit te betalen de tractementen van de ten plattenlande aangestelde vroedvrouwen. Publicatie gedaan voor Nijmeegse, Tielse en Bommelse comptoir. Opschriften: Notificatie.