Collectie Gelderland

Allegorische voorstelling van de Dood van het Eeuwig Edict met afbeelding van Loevestein. Opschriften. Gravure.

Uitgebreide allegorische voorstelling: centraal staat een ruineus vertrek, waarin een bed; hierop een man. Op de zijkant van het bed een afbeelding van Loevestein. Rond het bed diverse mannen. Rond het bouwseltje nog diverse figuurgroepen en allegorische figuren. Opschriften: m.b. Wert U E ter Begrafenis gebeden ANTICURIUS van LOEVESTEIN Gesworen Edict van 't Afgesette Hof Sieck geworden op den Dag van 't'Capiteijn generaalschap verargert op die van het Stathouderschap heeft gelegen sonder spreken sedert de Doot van de Heeren de Wit, is gestorven van de survivance.