Collectie Gelderland

Spotprent, Patriotten - Prinsgezinde Figuren: het verderf; Vrijheidsmaagd en Vrijheidszon. Met gedicht. Kopergravure.

Zinnebeeldige voorstelling; links staan enige figuren die aan touwen een wagen vasthouden, waarop een dik heerschap. Rechts het "verderf". In het midden de Vrijheidsmaagd met een officier; links achter een rij soldaten. Midden boven de "Vrijheidszon". Enkele delen met oranje gekleurd. Opschriften: in 2 maal 2 regels: "Zie hier het loon van landverraders. Zie hier de grootheid van 's Lands vaaders. Zie hoe de Vrijheid's zon zijn glansen weer verspreid. Dit all' verheugd uw hart-zoo gy Bataaven zyt".