Collectie Gelderland

Nieuwjaarswens Gaslaantaarnopstekers Amersfoort, 1899. Versierd kader met gebouwen en rokende schoorsteen van gasfabriek en daaronder teksten. Houtgravure, 1899, P.W.v.d.Weijer.

Boven: een afbeelding van de gasfabriek; rokende schoorsteen; op straat enige mannen en vrouwen. Hier onder enige opschriften en een rijmvers in twee kolommen. ondertekend door de Gaslantaarnopstekers. Opschriften: midden: "Nieuwjaars Heil- en Zegenwensch. Eerbiedig opgedragen aan de Edel-Achtbare Heeren Burgemeester, Wethouders en verdere Ingezetenen van Amersfoort door de Gaslantaarnopstekers. Bij den aanvang van het jaar 1899".