Collectie Gelderland

Gereformeerde Landt-rechten Ende Gewoonten van het Rijck vam Nymegen

Gereformeerde Landt-rechten Ende Gewoonten van het Rijck van Nymegen, Van de Ampten van tusschen Maes ende Wael, Over ende Neder-Betuwen, mitsgaders van de Heerlijkheden ende Gerighten daer onder resorterende. Tot Arnhem by Elisabeth van Biesen genaemt de Haas, Ordin. Drukst. van den Ed. Hove van Gelderlandt, Anno 1686