Collectie Gelderland

prentjes en plattegronden steden inzake rampjaar 1672 waaronder Zaltbommel. Gravure, M. Doornick, periode 1672-1680.

Op een vel papier is een groot aantal kleine prentjes samengebracht, zoals portretten, plattegronden van steden, gebeurtenissen. Alle met betrekking tot de invallen der Fransen, bischoppen van Munster en Keulen. Onder de steden die zijn overgegaan of veroverd ook Zaltbommel. Opschriften: boven: Gedenk-Teykenen der Wonderlyke Geschiedenissen, Voorgevallen in de Vereende Nederlanden, in 't jaar, MDCLXXII. onder: Afbeelding hoedanig de Koningen van Vrankrijk en Engelant etc.