Collectie Gelderland

Publicatie, Kadegeld Haaften ten behoeve van de kerk aldaar. Boekdruk, W.A. van Goor, 1786.

Publicatie over twee kolommen; boven de linker kolom het wapen van Gelderland. De tekst noemt het geld dat betaald moest worden per geladen schip. Het Kadegeld te Haaften werd geheven ten behoeve van de kerk aldaar. Opschriften: "Publicatie. Wij Erv-Stadholder ende Raeden, in naeme van de Edele Mog. Heeren Staeten des Furstendombs Gelre ende Graevschaps Gelre etc.."