Collectie Gelderland

Alle de XIV.Boeken van de Geldersse geschiedenissen 1654, Arend van Slichtenhorst.

Alle de XIV. Boeken van de Geldersse Geschiedenissen van 't begin af vervolghd tot aen de afzweeringh des Konincx van Spanien; waer van 't eerste deel verhandeld de Land-beschrijvingh. Getrocken meerendeels uyt de Latynse werken van den Heer Ioh. Isacus Pontanus; doch doorgaens veranderd, verbeterd, ende met meer dan driehonderd nieuwe hoofd-stucken, en andere noodelyke byvoeghsels, allesins vergroot. Door Arend van Slichtenhorst, Reght-geleerden. t'Arnhem By Iacob van Biesen, gewoontelijken DRucker van den Ed. Hove van Gelderland. 1654.