Collectie Gelderland

Centsprent met vier en twintig prentjes met afbeeldingen in kleur van vissen en beesten. Houtsnede, J. Noman, periode 1800-1850.

Op het papier zijn 24 gevierendeelde prentjes aangebracht, verbeeldende vissen en beesten; de namen zijn er onder gedrukt. Gekleurd in bruin, rood, blauw en geel. Opschriften: Zijn vissen, Dieren zoo bekend Als vreemd uit ieder Element En land, waarin zij mogen leven Zij worden u in Prent gegeven. Vermaak, o jeugd ! uw oog ' er mee, En wees met ieders naam te vree. Zoo gy ze beter weet te noemen Zal men u als verstandig noemen. r.b. nr.104.