Collectie Gelderland

Gezicht op dijkdoorbraak Dreumelsedijk, 7 maart 1855. Ets, H.A. v. Tricht.

Gezicht van de Dreumelse dijk naar de uiterwaarden van de natuurlijke overlaat. Links enkele huisjes, waarvoor enkele angstige mensen. Rechts dijk met puinhoop van steenresten en ijsschotsen. Uiterst rechts de rivier met dorp. Opschriften: m.o. No.8