Collectie Gelderland

Maandelijkse Kronijk, geschiedenis van den dag

Maandelijkse Kronijk, geschiedenis van den dag. 10de Jaargang. Met vier fraai gelithographiëerde premie-platen. Te Zalt-bommel, bij Joh. Noman en zoon. 1862.