Collectie Gelderland

Centsprent met zes gekleurde prentjes met voorstellingen uit het Oude Testament. Opschriften. Houtgravure, J.P. Schaberg.

Op een vel papier is een zestal voorstellingen weergegeven, alle scenes uit het Oude Testament: Ezau en Jacob; Josef door zijne broeders verkocht; Jacob ontmoet Josef; Geboorte van Mozes; Mozes bij Farao; Wetgeving op de Sinai. Onder de prentjes meerregelige versjes. Gekleurd in geel en rood. Opschriften: m.b. Bijbelsche Geschiedenis. Oude Testament II