Collectie Gelderland

Uit de puinhoop der verwoesting rijst het nieuwe Nederland. Hollandsvlag zal weer getuigen van een krachtig vaderland.

Uit de puinhoop der verwoesting rijst het nieuwe Nederland. Hollandsvlag zal weer getuigen van een krachtig vaderland. . No 4 der serie van 5 briefkaarten "Voor Vrijheid en Recht" Uitgegeven in Mei 1945 te Baarn door G.J.Wessels (Ontwerp Stella den Boer)