Collectie Gelderland

Vaderlandsche Historie, derde deel

Vaderlandsche Historie, vervattende de geschiedenissen der nu Vereenigde Nederlanden, inzonderheid die van Holland, van de vroegste tyden af: Uit de geloofwaardigste Schryvers en egte Gedenkstukken samengesteld. Met Konstplaten en Kaarten opgehelderd. Derde deel, Beginnende met de Regeeringe van Graave Floris den V. in 't jaar 1256; en eindigende, , in 't jaar 1442, onder de Regeeringe van Hertoge Filips van Bourgondie. Tweede Druk. Te Amsterdam, By Isaak Tirion. MDCCLII. Met privilegie van de Ed. Gr. Mog. Heeren Staaten van Holland en Westfriesland.