Collectie Gelderland

Mannen aan het biljarten in het Stadscafe op de markt.

Vier mensen achter het biljart in het stadscafe, rechts op de foto Adolph Schlosser hij woonde in de Tolstraat in de huisjes achter het stadshuis (koperslager-Loodgieter)