Collectie Gelderland

kaart met dijkdoorbraken in het jaar 1757 in het Kwartier van Nijmegen. Gekleurde gravure, F. Houttuyn.

Kaart van het Kwartier van Nijmegen met gekleurd overstroomde gebieden in het jaar 1757 voorgevallen. Langs de bovenrand zes situatiekaartjes van doorbraken te Hedel, Dreumel, Alphen, Millingen, Herwen, 't Spuy. Opschriften: m.o. in cartouche: "Kaart van het Kwartier van Nymegen en eenige daaromtrent gelegen Distrikten; Waar in aengetoond worden alle de Doorbraken in de Rivierdyken van den Rhyn, de Waal, en Maze.."