Collectie Gelderland

Topografische- en militaire aanduidingen verovering Zaltbommel door de Fransen in 1672. Franse teksten. Gravure.

Weergave der vestingwerken en situering in het omringende land, met wegen, waterlopen e.d. Opschriften: topografische- en militaire aanduidingen; l.o. in kader: Bommel (dans le Brabant Hollandois). Assiegé le 20 Juillet 1672 Par M de Ml. de Turenne etc.