Collectie Gelderland

herdenkingsbord opheffing gemeente Hurwenen. Voorzijde: wapen vm. gemeente Hurwenen. Klei. Jaar 1955.

Herdenkingsbord in diverse kleuren met gemeentewapen in een ovalen schild drie schuinbalken, gedekt door een kroon en gehouden door twee mansfiguren, vermoedelijk wildemannen. Uitgegeven in 1955 toen de gemeente Hurwenen met de gemeente Rossum is samengevoegd. Hurwenen was een zelfstandige gemeente van 1 januari 1821 tot 30 juni 1955. Opschriften: Te klein als gemeente Nu rest slechts 't gebeente. Hurwenen. 1 Januari 1821 - 30 juni 1955