Collectie Gelderland

affiche Oudheidkamer Zaltbommel met oproep om voorwerpen aan het museum af te staan.

l.b. kleine afbeelding van een schouw met enkele voorwerpen als spinnewiel, haal met pan etc. Hier boven, naast en onder tekst m.b.t. het afstaan of in bruikleen geven van voorwerpen en bodemvondsten. Ondertekend met namen bestuursleden. Links onder is met de pen de naam van de correspondent voor Heerewaarden ingevuld: J.M. Peereboom. Opschriften: "Oudheidkamer voor Zaltbommel, Bommelerwaard en Heerewaarden"zie verder "beschrijving"