Collectie Gelderland

Tafereel op verdediging Loevestein door Herman de Ruiter bij aanval Spanjaarden. Opschriften met versjes in het Duits. Gravure, ongedateerd.

Loevestein op het punt waar Maas en Waal tezamen vloeien. Krijgsvolk met geschut, vendels en musketten doen een aanval. Rechts komt een troep ruiters aangereden. In het kasteel de verdedigers. De middelste toren heeft een gat in het muurwerk, waarin Herman de Ruiter heldhaftig stand houdt. Opschriften: m.b. Lovenstein. onder: vijf tweeregelige versjes in het Duits over de aanval op Loevestein door Alva en de heldhaftige verdediging door H.Ruiter. m.o. Anno Dni. MDLXXI.