Collectie Gelderland

De Nederlandsche Adel

De Nederlandsche Adel of Alphabetische naamlijst van Familien en Personen, wier titels of adeldom op de registers van den hoogen raad van adel zijn ingeschreven. Met bijlagen. Zalt-Bommel. Joh. Noman & Zoon, 1846.