Collectie Gelderland

kaart van Zaltbommel met vestingwerken en bebouwing. Topografische aanduidingen. Schaal in ellen. Gewassen tekening in kleur, gem. Zaltbommel, periode 1825-1850.

Kaart van de gemeente Zaltbommel; stad met vestingwerken en aangifte van bebouwing; ten noorden van de stad de rivier de Waal; het gebied ten zuiden van de stad met aangifte van percelen, perceelsnamen, wegen, sloten, killen etc. Schaal 1: 10.000, schaal in ellen. Opschriften: r.o. in ovaal: Kaart van de Gemeente Zalt Boemel.