Collectie Gelderland

Prent-Bijbel, bevattende al de kanonijke boeken van het oude en nieuwe testament, tweede deel

Prent-Bijbel, bevattende al de kanonijke boeken van het oude en nieuwe testament. Versierd met nagenoeg duizend houtsneeplaten, voorstellende de geschiedkundige gebeurtenissen, naar de meest beroemde schilderstukken; de landschappen, naar de oorspronkelijke teekeningen, of naar echte plaatwerken, en de voorwerpen van natuurlijke historie, kleederdragten, zeden, oudheden enz., alles naar de beste bronnen. Hierbij zijn gevoegd oorspronkelijke aanteekeningen, voornamelijk tot verklaring der fraaije houtgravures, en van zoodanige plaatsen der H.S., als welke met betrekking tot de geschiedenis, aardrijkskunde, natuurlijke historie, oudheidkunde of anderzins, toelichting vereischen, bewerkt door D. Broedelet, Dz. Hervormd Predikant te Durgerdam. Tweede afdeeling. Gorinchem en Zalt-bommel, J. Noorduyn en Zoon en Joh. Noman en Zoon. 1847.