Collectie Gelderland

Landmeterskaart van Loevestein en Woudrichem met rivier. Tekening M. Augustijn.

Topografische kaart met de vestigingen Woudrichem en Loevestein met de rivieren de Maas en de Waal en delen van het omringende land. Opschriften: topografische aanduidingen.