Collectie Gelderland

letterkast. Rechthoekig met twee openklapbare deuren met aanduidingen. De kast met horizontale houten plankjes om letters in te plaatsen. Periode 1817-1845.

Rechthoekige kast met twee openklapbare deuren. In de deuren vakjes met aanduiding voor de daarin liggende letters. De kast met horizontale plankjes/vakken om de letters in te plaatsen. Gebruikt voor het lees onderwijs, methode P.J.Prinsen (1777-1854). De letterkast uit 1817 was het eerste leermiddel, dat gebruikt werd om kinderen klassikaal te leren lezen. De kast bestaat uit een drietal delen: het linkerpaneel is voor de klinkers en het rechterpaneel voor de medeklinkers. Het middenpaneel is een zetraam waarop de woorden gevormd kunnen worden. Deze werden dan met een stok aangewezen. Met de letterplankjes en bijbehorende letterhoutjes konden de leerlingen zelf letters maken. Deze leesmethode werd in 1817 door P.J.Prinsen ontwikkeld en bestond naast de letterkast uit leesboekjes, leestafel, aanwijsstok en letterplankjes. De invloed van de leesmethode van Prinsen is in het huidige onderwijs nog steeds zichtbaar. De letterkast, die door het Museum Stadskasteel in 1930 is verworven, is een uitzonderlijk museumstuk. De letterkast is in de huidige staat tentoongesteld en wordt niet gerestaureerd, wat de aantrekkelijkheid en authenticiteit verhoogt.