Collectie Gelderland

Reglement op de correspondentie bij ijsgang en hoog-opperwater

Reglement op de correspondentie bij ijsgang en hoog-opperwater, op de Rivieren de Lek, de Waal, de Maas, en Merwede, alsmede de Geldersche IJssel, de Oude Rijn en de Lijmersche Overlaat, Benevens de Dijkregeling van al de Dijks-Collegien der Dienst-Orde langs de Rivieren, &c. Gearresteerd bij Koninklijk Besluit van den 3den Januarij 1821, No. 18. Te Z. Boemel, bij Johannes Noman, 1821.