Collectie Gelderland

wapenbord van lindenhout in ovalen bol schild met leeuw. Periode 1600-1700.

Gepolychromeerd en gesneden. Ovalen bol schild, waarop in reliëf een naar heraldisch rechts staande witte leeuw. Om het schild een rode rand, versierd met om en om kerfjes en geschilderde gouden noppen. Bovenaan twee voluten, waaruit zich op de top een gestileerd acanthusblad ontrolt. Onderaan twee slippen en lofwerk.