Collectie Gelderland

De proverbia ofte spreuken Des Aldenwysten Konings Salomon

De proverbia ofte spreuken Des Aldenwysten Konings Salomon. Inhoudende allerlei schoone, wyze en Godvrugtige Leerlingen, om in alle Steden en gelegentheden wysselyk en Godvrugtelyk te handelen. Zeer bequaam om de Jeugd in de Scholen tot hare stigtinge te doen leren. Gevisiteert volgens Kerken ordening. Te Deventer , gedrukt bij Jan de Lange, Stads-drukker aan den Brink / 1787.