Collectie Gelderland

Nederlandt verhoogt door wonderen van Gods voorsienigheit

Nederlandt verhoogt door wonderen van Gods voorsienigheit Onder het Bestuur der Princen van Oranjen en Nassauw. Vertoont by gelegentheit der Inhuldiging van syn Hoogheit Will., Kar., Henr., Friso, Prince van Oranjen en Nassauw, enz. tot Stadthouder, Kapitein, Genereael en Admirael van 't Furstendom Gelre en Graefschap Zutphen. Over 2 Sam. 5: 1--3. en op onsen tyt toegepast, met een kort Historisch vertoog, hoe Nederlandt, onder het beleidt dier Princen van de Spaenschen Dwingelandye en Gewetens dwang is verlost, en tot dese hare Hoogheit gebragt. Door Mr. Johan Blomhert, Phil. Doctor en Predikant te Haeften. Gedrukt voor den Auteur en te bekomen By Albert de Kemp, Z.Bommel. Gysb. van Paddenburg, te Utregt. Jan Egens, 's Hertogenbosch. 1730.