Collectie Gelderland

Kaart van Staats Gelderland met de drie kwartieren in verschillende kleuren. Topogragfische aanduidingen. Gekleurde gravure.

Afgebeeld is het toenmalige gebied van de provincie Gelderland. De drie kwartieren zijn door verschillende kleur duidelijk weergegeven. Opschriften: r.o. Kaartje van Staats Gelderland na de laatste Verbetering.