Collectie Gelderland

Tekening uit het schetsboek van J.Gosschalk del 1942.

Schets van een muuranker en delen van de gevel van het huis der onbeschaamde in de Waterstraat.