Collectie Gelderland

Plattegrond stad met rivier en schipbrug tijdens beleg Zaltbommel in 1599. Opschriften in Latijn. Gravure, ongedateerd.

Plattegrond van de stad met rivier de Waal, schipbrug. Links wordt uit vuurmonden op de stad geschoten. Opschriften in een cartouche: Civitas Bommelia sicuti fortificabat, dum Admirant Arragonie cum toto exercitu cam obsidebat, ac reliquere cogebat. Anno 1599.