Collectie Gelderland

Gezicht op een vrouw met muts op het hoofd zittend voor een nisvormige opening. Aquarel in grijs, J. Walland, 1839.

Via een nisvormige opening een zicht in een vertrek: achterin een deur, links een raam, aan de muur een plank met kistje, rechts een tafeltje met kommetje, theepot, kan, bijbel (open geslagen). In het vertrek zit op een gesneden stoel een oudere vrouw; op het hoofd een muts. In haar linker hand een kommetje; de rechter hand rust op haar schoot.