Collectie Gelderland

Centsprent met twee gekleurde prentjes en versjes over maagden en knapen. Opschriften in Nederlands. Houtsnede, J. Noman 19de eeuw

Op een vel papier zijn 2 prenten bijeen gebracht, voorstellende twee bomen; Tekst: Hoe wordt dit schoon geboomt' verzorgd, door maagden en knapen. Een enkele, (die wis zieklyk is) ligt aan den voet te slapen. Dit's natuur in haare werking by de prille jeugd, verbeeld. Nauw volwassen, is 't een meisjen dat het oog van 't knaapje streelt. Of een knaap het oog van 't meisjen, ieder zoekt, met yver rond. In den boom der zamenleving en wie klaagt dat hy niets vond? Altoos is 'er een voorhanden die zig gaarne ziet geplukt. Want natuur heeft dat begeeren alle harten ingedrukt. Pluk nogtans na ryp beraden; pluk met oordeel, zoete jeugd. Gy kunt niet gelukkig huwen, huwt gy niet verstand en deugd. No 185