Collectie Gelderland

kaart van aangewonnen land in de uiterwaarden van Hier en Neerijnen, Waardenburg. Topografische aanduidingen, Aop 1743. Gemaakt in opdracht van Gedeputeerde Staten van Kwartier van Nijmegen.

Kaart, in het noorden begrensd door de rivier De Waal. In het zuiden de dijk met de dorpen Neerijnen en Hier (= Waardenburg). Diverse genummerde en in verschillende kleuren groen afgebeelde stukken land zijn getekend. l.o. een kompasroos. Rechts mist een deel van de kaart. Opschriften: r.o. een cartouche met de tekst: "Caarte van het Aangewonne Landt dat in het district van Nerijnen en Hier off Weerdenburg in Tielre weerdt geleegen is. Ao. 1743". verder een verklaring der letters.