Collectie Gelderland

Geschied- en aardrijkskundige beschrijving van het Koningrijk der Nederlanden

Geschied- en aardrijkskundige beschrijving van het Koningrijk der Nederlanden. Een leer- en leesboek ten gebruike der scholen, door P.N. Muyt. Eerste stukje. Behelzende de geschiedkundige beschrijving onzes Vaderlands. Te Z. Boemel, bij Johannes Noman. 1821.