Collectie Gelderland

Beschrijving van den Nederlandschen watersnood, in Louwmaand (januari) van 1820.

Beschrijving van den Nederlandschen watersnood, in Louwmaand (januari) van 1820. Met platen en kaart. Te Amsterdam, bij G.J.A. Beijerinck. 1820. Uitgegeven ten voordeele der Ongelukkigen.