Collectie Gelderland

Kaart van de Haaftense Bandijk, Hellouw - Haaften. Topografische aanduidingen. Tekening in pen en penseel. Watermerk.

Kaart van de Haaftense Bandijk die loopt van Haaften (links onder) naar Hellouw (midden boven). Links de Waal. Voorts onder de Hellouwse en Haaftense Kade en boven de kade zonder naam. Rechts de Mark. Met aangifte van molens, oude dijkdoorbraken, bebouwing in de dorpen. Opschriften: diverse topografische aanduidingen.