Collectie Gelderland

Het boek der Psalmen nevens de Gezangen

Het boek der Psalmen nevens de Gezangen bij de Hervormde Kerk van Nederland in gebruik; door last van de hoog mogende heeren Staten Generaal der Vereenigde Nederlanden uit drie berijmingen, in den jare 1773 gekozen, met de noodige daarin gemaakte veranderingen. Geheel op muziek-nooten met de vier stemmen, als: tenor, bassus, altus en discant alle op de c sleutel gesteld. Bij de Nederlandsche Bijbel-compagnie. Te Amsterdam, J. Brandt en Zoon. Te Haarlem, Johannes Enschedé en zonen. 1884