Collectie Gelderland

Land-recht van Tielre- en Boemelrewaarden

Land-recht van Tielre- en Boemelrewaarden, mitsgaders Herwaarden, voorts de Heerlijkheden en Gerichten daar onder resorterende; als ook 't Ambt van Beest en Rhenoij. Tweede Druk. Te Zalt-Boemel, Bij Johannes Noman, Stads-Drukker en Boekverkoper, 1804.