Collectie Gelderland

Publicatie, verkoop vastgoed te Driel door notaris Kolfschoten in 1904. Boekdruk: v.Moorsel & v.d. Boogaart.

Publicatie, verkoping vastgoed te Driel, bestaande uit een Huis, Pakhuis en Erf, staande in de Nieuwstraat te Kerkdriel. etc. Te aanvaarden 2 april 1904. Inzet op donderdag 14 januari en toeslag op donderdag 28 januari 1904. In potlood aangetekend: inzet voor f 1625,--; toeslag f 1685,- beide door Simon van Est. Opschriften: Publieke Verkooping van Vastgoed te Driel. Notaris C.T. Kolfschoten te Kerkdriel.