Collectie Gelderland

Installatie burgemeester Cambier van Nooten

Voor het stadhuis staat een groot aantal ruiters en een massa mensen. Op het bordes de hoogwaardigheidsbekleders. Zaltbommel; vertier; vermaak; feesten; Prins Maurtis; Frederik Hendrik; paarden; optochten; Overeem; Hattum; De Jong; Lenshoek; Randwijk; Aa; Vaal; Vriesendorp; Werken; Philips; 73.049a;1923