Collectie Gelderland

Beschrijving van den Watervloed in 1855

Schets van den Watervloed in Gelderland, Noord-Brabant, Utrecht en Zuid-Holland in Maart 1855, door Mr. W. van de Poll, Regter in de Arrondissements-regtbank te Tiel. Opgedragen aan Z.M. den Koning der Nederlanden. Uitgegeven ten voordeele der noodlijdenden door den watervloed. Tiel, Wed. D.R. van Wermeskerken. 1855.