Collectie Gelderland

Kaart van de Overstroming Maasoevers in de Bommelerwaard in 1876. Opschriften. Litho, E. Spanier & Zn.

Afgebeeld is het stroomgebied tussen Merwede/Waal en Maas ten zuiden van Den Bosch. Ingetekend de plaatsen etc. met topografische aanduidingen. De overstroomde delen zijn gearceerd. Rechts onder: in twee kolommen een toelichting. Geheel onder: het vermoedelijke beloop van de waterspiegel in 1799. Schaal 1: 100.000. Opschriften: boven: Kaart van de Streek der Overstroomingen langs den linker Maasoever en van den Bommelerwaard.