Collectie Gelderland

Verantwoording der penningen, ingezameld ten behoeve der bewooneren van het ampt tusschen Maas en Waal

Verantwoording der penningen, ingezameld ten behoeve der bewooneren van het ampt tusschen Maas en Waal, in de provintie Gelderland; welken door de overstrooming, in de maand January MDCCLXXXI (1781) voorgevallen, verarmd zyn: nevens een voorafgaand berigt, waar in van dien watersnood, en van 't gene tot redding en ondersteuning der ongelukkige opgezetenen in 't werk gesteld is, verslag gedaan wordt; en eenige bylaagen. Te Rotterdam, By Jakob Burgvliet, MDCCLXXXIII (1783).